Praksisdager for 10.klassingene

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

I læreplanen for faget Utdanningsvalg står det at 10. klasse på ungdomsskolen skal bruke en del tid på utprøving av utdanningsprogram. Et ledd i denne opplæringen er praksisdager ved de videregående skolene. I år er praksisdagene på Ringerike vgs i uke 4, fra mandag 22. januar til torsdag 25. januar.

Ungdomsskoleelevene kan velge mellom idrett, musikk, studiespesialisering og service og samferdsel. Målet er å formidle en smakebit av fagene skolen tilbyr på utdanningsprogrammene, slik at valget 10. klassingene skal ta den dagen de søker seg til videregående blir lettere.

Her en en flott gjeng med elever fra Hole, Hov, Jevnaker, Ål, Tyristrand og Nordre Modum ungdomsskole på besøk på musikklinja.  I denne økta fikk de oppleve faget samspill med 3MUA.

Ungdomsskoleelevene fikk oppleve hvordan musikkelevene hjelper hverandre. Her er Henrik notestativ for Sebastian:)

Vi ønsker alle 10. klassinger fine dager på Ringerike vgs, og ønsker lykke til med valg av utdanningsprogram på videregående!


Publisert 22. januar 2018, oppdatert 22. januar 2018.