Kurs i rosa kompetanse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

På planleggingsdagen 17. august fikk ansatte ved Ringerike vgs høre et interessant og lærerikt foredrag med tittelen HOMO sapiens - seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis. Leder av Rosa kompetanse skole Hilde Enger Arntsen ga de fremmøtte en innføring i fagområdet med gode eksempler, filmsnutter og tips til hvordan vi kan oppføre oss i hverdagen.

Målet er at skolen skal være et sted der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan være seg selv, og kjenne seg trygge og inkluderte. På Ringerike vgs er det nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle ansatte på skolen er opptatt av elevenes totale læringsmiljø med vekt på samarbeid, trygghet og trivsel.

Slagordet "Snakk trygt" gjelder på skolen vår.


Publisert 22. august 2017, oppdatert 22. august 2017.