Internasjonal dag med tankevekkende innhold

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Tirsdag 24. oktober var det Internasjonal dag på Ringerike vgs.. Elever og lærere hadde en annerledes dag med fokus på FNs hovedoppgaver, årets OD-aksjon og hva vi legger i begrepet bærekraftig utvikling. 

I løpet av dagen arbeidet klassene (bildet: 3MUA) med oppgaver basert på filmsnutter om oljen i Nigerdeltaet. Årets OD-aksjon har slagordet "Vi er alle oljebarn", og årets prosjektland er Nigeria.

I lesesalen holdt Inga fra FN-sambandet foredrag med tittelen "Bærekraftig utvikling". Hun fortalte også om FNs hovedoppgaver, som er fred og sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter.

I Metodistkirken var foreleseren en musikkelev fra St. Hallvard vgs.. Jon Martin er medlem i OD-komiteen, og slo med en gang fast at "verden er urettferdig". Han holdt et engasjerende foredrag med gode eksempler, og kom blant annet inn på hvorfor verden forblir urettferdig.

Den unge foredragsholderen fortalte at OD er verdens største solidaritetsaksjon, som startet i 1964. Hele organisasjonen er bygd på frivillighet med kun tre fast ansatte medarbeidere. For å få til hjelpetiltakene i utlandet samarbeider OD med en norsk bistandsorganisasjon.

- Elevene er ikke bedre enn sin lærer!, slo musikkeleven fast. Det er derfor viktig med etterutdanning av lærere.

Bruk av virkemidler som bilder i en kampanje var også et tema i foredraget. En overdreven negativ framstilling kan føre til apati og underbygge oppfattelsen av Afrika som et sted med kun sult, krig og fattigdom. 

- Bruk bilder som viser håp, var det gode rådet fra OD-representanten, som avsluttet med at vi er alle oljebarn.

I kinoen tok Markus godt imot Inga fra FN-Sambandet. Hun holdt en innledning til dagens film, og snakket om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling samt litt om maktforhold og fordeling av ressurser.

Filmen "Even the rain" ble omtalt slik på siden til FN-film fra Sør:

"Et spansk filmcrew drar til Bolivia for å lage en spillefilm om da Christoffer Columbus kom til Latin-Amerika i 1502. Filmen de lager skal vise hvordan Columbus og hans menn utnyttet lokalbefolkningen for å tjene seg rike på gull. Samtidig følger vi den parallelle historien som handler om innbyggerne og skuespillerne i byen Cochabamba og deres kamp mot staten og multinasjonale selskaper som privatiserer vannet. Privatiseringen fører til en prisøkning på vann på 200 til 300 prosent over noen få måneder. Mange av skuespillerne og resten av lokalbefolkningen godtar ikke dette. «What more will they take from us? Even the rain that falls on our head? » De går inn i voldsomme demonstrasjoner, som ikke bare setter filminnspillingen i fare, men også deres eget liv og helse.

Filmen er en sterk og billedlig fortelling om maktforhold mellom lokalbefolkningen og de som kommer utenfra. Den er også et bilde på hvordan maktstrukturer fører til en skeiv fordeling av ressurser i verden i dag og om hvordan de fattige blir fattigere og de rike blir rikere."

Klassene på service og samferdsel hadde et eget opplegg på Internasjonal dag. De holdt på med et handelsrollespill mellom rike og fattige stater.

Et lite tankekors etter dagen er et sitat hentet fra FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon: "Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og siste generasjonen som kan stoppe klimaendringene".


Publisert 25. oktober 2017, oppdatert 25. oktober 2017.