Eksamenskonserter av høy kvalitet

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Det ble mye latter, gledestårer og gåsehudfølelse under årets eksamenskonserter i kultursalen på Ringerike folkehøgskole. Noen spilte så godt at publikum nesten mistet pusten, mens andre formidlet på måte som musikere med lang erfaring kan misunne dem.

I faget instrument, kor og samspill 2 skal elevene i 3MUA holde en 20 minutters lang konsert på sitt hovedinstrument i tillegg til en muntlig høring i faget. Dette skoleåret var det 25 elever på musikklinjen som i uke 24 viste hva de var gode for i sitt hovedinstrument.

 

-          Det er et meget høyt nivå på elevene, sa en fornøyd sensor. Han la til at han aldri tidligere hadde felt en tåre på elevkonserter, men at en kandidat denne gangen traff han rett i hjertet så tårene trillet.

Avdelingsleder på musikk fikk mange gode tilbakemeldinger fra sensorene, som også la til at skolen er heldig som har så dyktige lærere. Det holder ikke med talent og mye øving hvis ingen kan rettlede på en konstruktiv og utviklende måte.

Under konsertene ser sensorene blant annet på teknikk, dynamikk, klang, timing, artikulasjon, frasering, intonasjon, sjangerforståelse og personlig uttrykk.

3MUA-elevene hadde sang, piano, gitar, trommer, bass, tverrfløyte og tuba som hovedinstrumenter, og alle sammen hadde forberedt seg godt til sin eksamenskonsert. Det ble honorert med svært gode resultater. Så mange som 14 av dem fikk toppkarakter. Ikke hvert år snittet er på nærmere 5,6 i et så krevende eksamensfag.


Publisert 19. juni 2018, oppdatert 19. juni 2018.