Best på lærlinger-kake

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Fredag 15. september feiret de ansatte på Ringerike vgs at Buskerud er best på læringer i hele Norge. To flotte marsipankaker og kaffe ble servert på personalrommet, og rektor Kaia Erlandsen benyttet anledning til å si noen ord om service og samferdsel.

På vår skole har vi i 2016-17 fått sju nye lærebedrifter, og skolen har fått gode tilbakemeldinger fra alle arbeidsgiverne på våre elever. De nye bedriftene er Hønefoss Vaktselskap (sikkerhetsfaget), COOP Obs Bygg (salgsfaget), Hønefoss Dyrehospital (salgsfaget), Ringerike Auto (salgsfaget), COOP Extra på Tyristrand (lærekandidat), KIWI Hønefoss (lærekandidat) og Vita Exclusive på Kuben (lærekandidat). 

Rektor fortalte også om de gode resultatene på Service og samferdsel forrige skoleår. På alle områder fra eksamensresultater til tall for sluttet, fullført og bestått er det stor bedring fra skoleåret 2015-16 til 2016-17.. I skoleåret 2015-16 sluttet 13,2% på utdanningsprogrammet, mens det i skoleåret 2016-17 kun var 7,2% som sluttet. Det er meget bra! Tallet for fullført og bestått i 2015-16 var på 63,2%, mens det i 2016-17 steg til hele 73,9%. Disse opplysningene høstet velfortjent applaus fra gjengen som koste seg med fylkets kake!


Publisert 15. september 2017, oppdatert 15. september 2017.