Velkommen til skolestart 17. august kl. 08.30

  • Av Inger Helen Wien

Velkommen til Ringerike vgs og Kunnskapsskolen i Buskerud

Elevene på første trinn møter i Store gymsal onsdag 17.august kl 08.30, mens elevene på andre og tredje trinn møter til samme tid i skoleparken. Der vil dere bli inndelt i klasser og følge kontaktlærer til klassens rom. Dette innlegget er spesielt rettet til Vg1-elevene som også får mer informasjon i et eget brev. 

Jeg håper at du skal få en fin og lærerik tid hos oss. Vi er hundre ansatte som vil legge forholdene til rette for at du skal trives og mestre utfordringer og slik oppnå maksimal læring som forberedelse til studier og yrkesliv. Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp og det er viktig at du forteller hva vi bør gjøre for å tilrettelegge best mulig for din læring. Allerede de første dagene vil kontaktlærer ha en samtale med deg om din bakgrunn og dine fremtidsplaner.

Dersom du får spesielle problemer, skal vi hjelpe deg. Vi har et godt rådgiverkorps og egen koordinator for spesialundervisning som sammen med helsesøster kan være gode å ty til.

Selv om det er viktig med et godt sosialt miljø, er vi også bevisst på at du skal ha utbytte i skolefagene. Det er ikke alltid så lett å lese og jobbe med liv og lyst. Spesielt når en er ung, er det mange andre interesser som tar tid. Det er læringsarbeid som er vår kjerneoppgave og du oppnår best resultat ved å være tilstede, ha med det utstyr som kreves og være forberedt.

Skoledagen organiseres i økter på 80 min med gode pauser i mellom. To økter per uke er studieøkter. Da skal du selv oppsøke faglærere som gir deg spesiell hjelp i enkeltfag. 

På hjemmesiden finner du skolens pedagogiske plattform. Den sier noe om hva skolen ønsker å legge vekt på. Du vil også finne informasjon om tilbudene ved vår skole, liste over ansatte og liste over ferier (skolerute).

Det er viktig at du er klar over at skolen har nulltoleranse for mobbing, fusking og bruk av rusmidler. Det gjelder også tobakksrøyk og snus. 

Sammen ønsker vi at alle elever og ansatte skal oppleve et godt og trivelig læringsmiljø ved Ringerike videregående skole.

Velkommen til skolen vår og lykke til med skolegangen!

 

Vennlig hilsen

Kaia Erlandsen


Publisert 11. august 2016, oppdatert 11. august 2016.