Varselbrev via minelev.bfk.no

  • Av Inger Helen Wien

Tre skoler i Buskerud fylkeskommune skal pilotere utsending av varsel via minelev.bfk.no, og det er Åssiden vgs, Rosthaug vgs og Ringerike vgs.

Vi kan derfor begynne å sende ut varsel via minelev.bfk.no.

For at man skal kunne sende ut varsel så må man være pålogget skolens nettverk.

Se informasjon vedlagt, og på video: https://www.youtube.com/watch?v=EaphC5gz8fU

 Du kan lese mer om det nye varselsystemet under pekeren "Elever og foresatte" på skolens hjemmeside, se på høyre side  dokumentet "Info-Varselbrev- Elev-Foresatte-BFK".


Publisert 7. mars 2017, oppdatert 7. mars 2017.