Ung i Buskerud 2017

  • Av Inger Helen Wien

I uke 10 og 11 skal Ringerike videregående skole delta på undersøkelsen Ung i Buskerud 2017. Dette er en del av den landsomfattende ungdomsundersøkelsen Ungdata ( http://www.ungdata.no/ ) som i mange år har vært viktig for å få kunnskap om oppvekstvilkårene til norske ungdommer.

 

På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en spørreundersøkelse blant ungdommene i fylket. Både elever på ungdomsskolene og i videregående skole skal delta i undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Buskerud fylkeskommune, i tillegg til at det brukes av forskere.

 

Vi håper på god oppslutning om undersøkelsen og ser frem til å få mer kunnskap om levekårene til elevene våre.


Publisert 17. februar 2017, oppdatert 17. februar 2017.