Spennende å se juleutgaven av Ringerikes Røst gå i trykken

  • Av Inger Helen Wien

Tirsdag 20. desember 2016 var datoen for trykking av årets juleutgave av Ringerikes Røst. Etter ca 2-timers busstur var medieelever og lærere på plass i Valdres Trykk på Fargernes for å se på hele prosessen.

Etter at avissidene er ferdig laget i medierommet, blir de sendt elektronisk til avistrykkeriet på Fagernes. Pelle Hosen i Valdres Trykk forklarte elevene hva som skjer når sidene blir satt opp i avishuset (kalles sideombrekking).

De ferdige elektroniske sidene overføres direkte fra dataskjermen til ferdige trykkplater. Det kalles CTP (= Computer to plate). Hele prosessen foregår digitalt. For hver side i en avis med fargebilder, må det lages fire slike trykkplater. Fargebilder består av fargene cyan (blå), magenta (rød), gul og sort.

Her ser elevene hvordan platene kommer ut av maskinen (som kalles CTP = computer to plate).

Det er store ruller med papir som går med for å trykke aviser. Tidligere ble dette papiret produsert på Follum fabrikker i Hønefoss.

Prosessen i trykkeriet blir forklart for elevene. Viktig at platene settes inn riktig for å unngå mispass og dermed mye makulatur. Inne i trykkeriet er platene montert i pressa, og trykkingen av Ringerikes Røst kan starte. Å bære plater fra lasermaskinen til trykketårnene er i dag faktisk det eneste manuelle arbeidet som foregår. Resten styres fra datamaskiner.

Pressa er i gang, og sidene kontrolleres farge for farge. Etter en finjustering, settes farten opp på papirbanen. Snart kommer ferdig trykte aviser ut på løpende bånd. Det var en opplevelse å se papiret i trykketårnene bevege seg etterhvert som farten ble satt opp. Med toppfart var vår lille ordre ferdig på få minutter.

Det var stas å holde sin egen avis i hånden rett fra trykkeriet. Selv om hendene ble ganske svarte av trykksverte, var det verdt det!

 

 


Publisert 20. desember 2016, oppdatert 20. desember 2016.