Klagefrist på eksamenskarakterer

  • Av Inger Helen Wien

KLAGEFRIST PÅ EKSAMENSKARAKTER

 skriftig eksamen

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag.  Klagenemda skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig.  Karakteren kan også bli senket.

 Ordinær klagefrist er 10 dager fra sensuren blir offentliggjort – dvs. 28. juni 2017.

 

Eksaminander som ønsker hurtigbehandling av en klage, må levere klagen til skolen innen

          fredag 23. juni 2017 innen kl. 12.

 

Denne klagefristen er forkortet i forhold til vanlig klagefrist for at behandlingen skal skje raskest mulig og gjelder bare en del fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag etter sentralt gitt eksamen.

 Resultatet av hurtig-klagebehandlingen (endring/ikke endring) opplyses tidligst fredag 30. juni ved henvendelse til skolens kontor.

 ENDRET RESULTAT AV KLAGEN UTLEVERES IKKE UTEN AT VITNEMÅLET FRA VÅREN 2017 INNLEVERES.

 Resultat av ordinær klage ventes å foreligge ca. 13. september og klageren blir tilskrevet.

 

Juni 2017

 


Publisert 15. juni 2017, oppdatert 15. juni 2017.