Bli kjent-opplegg på MUA

  • Av Inger Helen Wien

I faget kor på musikklinjen er elevene i 1MUA, 2MUA og 3MUA sammen. Første kortimen ble imidlertid ikke brukt til korøvelser, men til et bli kjent-opplegg i store gymsal.

Her ble gruppene satt sammen av elever fra de tre klassene, slik at de skulle bli kjent på tvers av klassene sine.

Første oppgave krevde godt samarbeid, og ikke minst god balanse hos elevene. Ved hjelp av tre stoler var oppgaven å få gruppens medlemmer (10 stykker) over gymsalgulvet uten å trå ned i gulvet.

Bildene viser ulike måter å løse denne oppgaven på.

Etter stolleken ble de nye elevene presentert. 1MUA hadde allerede øvd inn en sang, og snart lød tonene fra "Don`t worry, be happy" i gymsalen. Denne gladlåta skapte en god stemning i salen.

Ettersom det var korøkta som ble brukt til bli kjent-opplegget, begynte hele gjengen å øve på en flerstemt sang. Det tok ikke lang tid før rommet ble fylt av vakre toner.

En lek for å lære navn ved å presentere seg for hverandre falt i smak. Her var det om å gjøre å huske mange navn.

Kontaktlærer Erik Anti var sjefen for en quiz, og peker her ut gruppene.

De ti quizgruppene fikk noen spørsmål å bryne seg på. God innsats!

Bli kjent-opplegget med kontaktlærerne i 1MUA Erik Anti og Trond Lien, i 2MUA Ingvild Hasund og i 3MUA Marit Amundsen fikk hjelp av Kjetil Heggelund til å varme og servere pølser til alle sammen. Det falt i smak.


Publisert 25. august 2016, oppdatert 25. august 2016.