Åpen dag for distriktets 9.klassinger

  • Av Inger Helen Wien

Fredag 21. april hadde skolen besøk av 9. klassinger fra distriktets ungdomsskoler. De begynte besøket i store gymsal hvor ass. rektor Eli Kihle Hanssen ønsket velkommen.

Ungdomsskoleelevene satte stor pris på fengende musikk fremført av elever fra 1MUA. Hver samspillgruppe spilte en låt hver i minikonsertene.

Rådgiver Morten Hansen redegjorde for dagens program. Elevene ble delt inn i passe store grupper. Gruppene fikk hver sin guide fra service og samferdsel, før de begynte på runden rundt i bygningene. Dagen kunne by på litt informasjon om tilbudet ved Ringerike vgs slik at 9. klassingene kan begynne å tenke på veien videre etter 10. klasse.


Publisert 21. april 2017, oppdatert 21. april 2017.