Valgresultat fra skolevalget 2015

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Registrert valgresultat 2015

Følgende valgresultat er lagret for Ringerike videregående skole.

Takk for deltakelse i skolevalget.

Resultat (Fylkestingvalg)

Valgstatistikk

 Kategori

Verdi

Antall elever ved skolen

716

Antall avgitte stemmer

583

Deltakerprosent

81.4%

Antall godkjente stemmer

524

Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige

59

Antall blanke stemmer

57

Antall ugyldige stemmer - ikke blanke

2

 

Partistemmer

 Parti

Stemmer

Prosent

Rødt

6

1.1%

Sosialistisk Venstreparti

9

1.7%

Arbeiderpartiet

225

42.9%

Senterpartiet

24

4.6%

Miljøpartiet De Grønne

24

4.6%

Kristelig Folkeparti

5

1.0%

Venstre

7

1.3%

Høyre

147

28.1%

Fremskrittspartiet

46

8.8%

Piratpartiet

25

4.8%

Kystpartiet

3

0.6%

Demokratene i Norge

1

0.2%

Partiet De Kristne

2

0.4%

 

 Til sammenligning var resultatene slik ved forrige skolevalg i 2013:

Resultat (Stortingsvalg)

Valgstatistikk

Kategori

Verdi

Antall elever ved skolen

715

Antall avgitte stemmer

656

Deltakerprosent

91.7%

Antall godkjente stemmer

605

Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige

51

Antall blanke stemmer

51

Antall ugyldige stemmer - ikke blanke

0

 

Partistemmer

Parti

Stemmer

Prosent

Arbeiderpartiet

191

31.6%

Sosialistisk Venstreparti

11

1.8%

Rødt

8

1.3%

Senterpartiet

4

0.7%

Kristelig Folkeparti

12

2.0%

Venstre

29

4.8%

Høyre

252

41.7%

Fremskrittspartiet

52

8.6%

Miljøpartiet De Grønne

13

2.1%

Samfunnspartiet

3

0.5%

Kystpartiet

7

1.2%

Kristent Samlingsparti

1

0.2%

Demokratene i Norge

1

0.2%

De Kristne

0

0.0%

Piratpartiet

21

3.5%

 


Publisert 1. september 2015, oppdatert 1. september 2015.