Spennende ekskursjon til Den norske Opera

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Torsdag 21. januar 2016 var en kald og klar vinterdag i Oslo. Inne i varmen i Operaen tinte musikkelevene fra Ringerike vgs opp, og fikk oppleve både omvisning, være publikum på en generalprøve og ikke minst møte en operasanger.

Operahuset har adresse Kirsten Flagstads plass 1. Kirsten Flagstad var Operaens første sjef i 1957. Elevene fra musikklinja fikk høre husets historie av en engasjert guide. Hun fortalte om arkitektkontoret Snøhetta, som vant arkitektkonkurransen i 2000. Bygningen ble høytidelig åpnet den 12. april i 2008, og er allerede fredet av Riksantikvaren (i 2012).

Operaen er kledd med hvit carraramarmor både utvendig og innvendig. I tillegg preges bygningen av store vinduer og en bølgende vegg i eik i fojajeen.

Her synes deler av den store sammenhengende glassflaten med utsikt mot sjøen og byen. Selve taket er åpen for ferdsel. Bygningen utenfra minner om et isfjell som stiger opp av vannet.

Det var dessverre fotoforbud bak scenen. En spennende omvisning førte oss inn i en gedigen systue, og en snekkerhall hvor vareopptelling av scenetepper var i gang og små miniatyrer av scenen i ulike oppsetninger stod på rekke og rad. Til slutt endte omvisningen i en konsertsal hvor elevene var publikum under deler av generalprøven til "La Traviata".

"La Traviata" av Verdi er en opera som forteller den dypt tragiske historien om Kameliadamen, Violetta, som er dødsyk av tuberkulose. Det er ikke uvanlig i operaer at kvinne-skikkelsene må bøte med livet. Det spesielle er hvordan nettopp musikken får kvinnedøden til å framstå som noe vakkert.

Toppen av eksursjonen til Operaen for musikkelevene var et møte med operasanger Magne Fremmerlid. Han synger bass, og har siden 1997 vært tilknyttet solistensemblet ved Nasjonaloperaen. På spørsmål fra elevene hvilke roller han har hatt, svarte han at han har hatt mange ulike roller, men stort sett vært den slemme svigerfaren, djevelutdriver og andre  skrekkelige  roller. Opera er ofte mye drap, død og elendighet, men kan også være morsom og underholdende som siste oppsetning av "Tryllefløyten".

- Vi synger på originalspråket, fortalte Magne til elevene. Men, jeg kan jo ikke alle språk, så vi har en coach som hjelper oss. For tiden øver jeg inn et russisk stykke, og har dermed hjelp av en som snakker russisk.

- Vet dere navnet på en operasanger fra Hønefoss?, spurte Fremmerlid elevene om. Flere nevnte Per Vollestad. I tillegg kommer Ivar Gilhuus fra Hønefoss. Gilhuus har sunget på flere store operahus i verden.

Det er imponerende å høre en operasanger på jobb. Alle synger uten mikrofon. Allikevel hører publikum godt stemmene, selv med et stort orkester som akkompagnement. En treningssak, ifølge Fremmerlid, som forøvrig snart går av med pensjon.

Takk til "Den kulturelle skolesekken" i Buskerud som gjorde det mulig for musikkelevene på Ringerike vgs å oppleve et par timer med faglig relevant stoff på Den norske Opera.


Publisert 25. januar 2016, oppdatert 25. januar 2016.