Praksisdager for distriktets 10.klassinger

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

I læreplanen for faget Utdanningsvalg står det at 10. klasse på ungdomsskolen skal bruke en del tid på utprøving av utdanningsprogram. Et ledd i denne opplæringen er praksisdager ved de videregående skolene. I år er praksisdagene på Ringerike vgs i uke 4, fra mandag 25. januar til torsdag 28. januar.

Ungdomsskoleelevene kan velge mellom idrett, musikk, studiespesialisering og service og samferdsel. Målet er å formidle en smakebit av fagene skolen tilbyr på utdanningsprogrammene, slik at valget 10. klassingene skal ta den dagen de søker seg til videregående blir lettere.

 

Her er en flott gjeng med elever fra Hole, Hov, Sokna og Jevnaker skole på besøk på musikklinja. Dagen ble fylt med spennende fag som samspill med Trond Lien (bildet), drama og formidling.

Denne gjengen med gutter fra Hole ungdomsskole var på vei for å ha engelsk, og havnet tilfeldigvis i samme korridor som sitt store musikkidol - Jonas Essaih. Snakk om lykketreff! Praksisdag på videregående er tingen!

Vi ønsker alle 10. klassinger fine dager på Ringerike vgs, og ønsker lykke til med valg av utdanningsprogram på videregående!


Publisert 26. januar 2016, oppdatert 26. januar 2016.