Øving hele dagen til "Musikklinjens gullrekke"

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Onsdag 13. april er dagen før dagen for musikkelevene på skolen. I morgen er den store vårkonserten med to konserter i konsertsalen på Ringerike Folkehøgskole. Elever og lærere må derfor bruke all sin energi og kraft på øving av korlåter, band, solister og dans/drama innslag på onsdag.

En liten snarvisitt i store gymsal under en korøvelse ga mersmak. Dette blir bra! De dyktige elevene og lærerne fortjener full sal i morgen under de to konsertene!


Publisert 13. april 2016, oppdatert 13. april 2016.