Husk å svare JA til skoleplassen!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Du kan lese mer om svarprosess og kosekvenser på nettsidene vilbli.no og bfk.no.

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

VIKTIG opplysning om matematikk:

På enkelte studier vil det fra 2018 være krav om R2. Se hjemmesiden til samordna opptak.


Publisert 28. juni 2016, oppdatert 28. juni 2016.