Velkommen til Ringerike vgs og Kunnskapsskolen i Buskerud

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Elevene på første trinn møter i Store gymsal onsdag 19.august kl 08.30, mens elevene på andre og tredje trinn møter til samme tid i skoleparken. Der vil dere bli inndelt i klasser og følge kontaktlærer til klassens rom. Dette innlegget er spesielt rettet til Vg1-elevene som også får flere informasjoner i et eget brev.

 

Jeg håper at du skal få en fin tid hos oss. De 105 ansatte legger forholdene til rette for at du skal trives og arbeider samtidig for at du skal få kunnskaper og forberede deg til studier og yrkesliv. Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp sosialt. Det er nyttig når du er ny blant 700 elever. Dersom du får spesielle problemer, skal vi hjelpe deg. Vi har et godt rådgiverkorps og egen koordinator for spesialundervisning som sammen med helsesøster kan være gode å ty til.

 

Selv om det er viktig med et godt sosialt miljø, er vi også bevisst på at du skal ha utbytte i skolefagene. Det er ikke alltid så lett å lese og jobbe med liv og lyst. Spesielt når en er ung, er det mange andre interesser som tar tid. Allerede de første dagene vil kontaktlærer ha en samtale med deg om din bakgrunn og dine fremtidsplaner. Det er viktig at du er klar over at skolen har nulltoleranse for mobbing, fusking og bruk av rusmidler. Det gjelder også tobakksrøyk og snus.

 

Det er viktig at du lærer å ta ansvar for egen læring. De beste resultatene oppnås ved å delta aktivt i undervisningen. Det fører også til økt trivsel. Skoledagen organiseres i økter på 80 min med gode pauser i mellom. To økter per uke er studieøkter. Da skal du selv oppsøke faglærere som gir deg spesiell hjelp i enkeltfag.  På hjemmesiden finner du skolens pedagogiske plattform. Den sier noe om hva skolen ønsker å legge vekt på. Du vil også finne informasjon om tilbudene ved vår skole, liste over ansatte og liste over ferier (skolerute).

Lykke til med skolegangen!

 

Vennlig hilsen

Ragnvald Lien

rektor


Publisert 11. august 2015, oppdatert 12. august 2015.