Klage på eksamensresultater

Skolen gjør oppmerksom på at klagefrist for skiftlig eksamen er 2.juli. Hurtigklagefrist er 27.juni.
Hvis du ønsker å klage, finner du skjemaer på its i RIVS Ansatt-/elevportalen i mappen "Eksamen". Der finner du også bestemmelsene om klagerett som er hjemlet i forskrift til Opplæringslovens kap.5.
 
Inger Helen Wien 20.06.2013

Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.