Skolens ledelse

  • Av Inger Helen Wien

Bjørn Volleng

Rektor Bjørn Volleng

Ansvar for skolens pedagogiske og administrative drift.

Telefon: 32113402 Mobil: 901 01 139

E-post adr.: bjorn.v...@bfk.no

Mari Solheim

Assisterende rektor Mari Solheim

Ansvar for programområde samfunnsfag

Telefon: 32113405 Mobil: 906 28 478

E-post adr.: mari.s...@bfk.no

Morten Hansen

Undervisningsinspektør Morten Hansen

Ansvar for programområde idrettsfag

Telefon: 32113459 Mobil: 997 20 930

E-post adr.:morten....@bfk.no

Pål Husøy

Undervisningsinspektør Pål Husøy

Ansvar for programområde realfag

Telefon: 32113404  Mobil: 957 01 594

E-post adr.: pal.h...@bfk.no

Inger Johanne Alværn

Undervisningsinspektør Inger Johanne Alværn

Ansvar for porgramområde norsk og fremmedspråk

Telefon: 32113406  Mobil: 930 62 099

E-post adr.: inger.joha...@bfk.no

Kari Kjekshus

Undervisningsinspektør Kari Margrethe Hurlen Kjekshus

Ansvar for programområde service og samferdsel og spesialundervisning

Telefon: 32113407  Mobil: 416 27 109

E-post adr.: kari.margrethe....@bfk.no

Inger-Helen Wien

Undervisningsinspektør Inger-Helen Wien

Ansvar for programområde musikk, dans og drama og mediefag

Telefon: 32113403  Mobil: 950 50 729

E-post adr.: inger.he...@bfk.no

Martin Fure Tangen

Administrasjonsleder Martin Fure Tangen

Telefon: 32113408  Mobil: 416 24 080

E-post adr.: martin.fu...@bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 26. februar 2020.