Rådgivere

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Janne Egeberg Andersen har hovedansvar for karriereveiledning og elever som tar et skoleår i utlandet.

Hun har kontor på S-244 A.

Mobilnummer 906 78 885.

Katrine  Nyhus Sande har hovedansvar for sosialpedagogiske tjenester. 

Hun har kontor på S-226 A.

Mobilnummer 988 84 304.

Morten Hansen jobber mest med karriereveiledning.

Han har kontor på S-224 B.

Mobilnummer 997 20 930.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 19. oktober 2017.