Rådgivere

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Janne Egeberg Andersen har hovedansvar for karriereveiledning og elever som tar et skoleår i utlandet.

Hun har kontor i S-244 A. (sydfløyen Ringerike vgs). Tlf. kontor: 32 11 34 32.

Mobilnummer 906 78 885.

Katrine  Nyhus Sande har hovedansvar for sosialpedagogiske tjenester. 

Hun har kontor i 1.etg. i modulbygningen "Modul nord"  M-160, som ligger ved Hønefoss vgs. Tlf. kontor: 32 11 34 96.

Mobilnummer 988 84 304.

Morten Hansen jobber mest med karriereveiledning.

Han har kontor i 1.etg. i modulbygningen "Modul nord" - M-161, som ligger ved Hønefoss vgs. Tlf. kontor: 32 11 34 59.

Mobilnummer 997 20 930.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 17. september 2018.