Kontaktlærere 2019-2020

FORDELT PÅ KLASSER

  • Av Inger Helen Wien

KLASSE

KONTAKTLÆRER 1

 

KONTAKTLÆRER 2

 

1STA

Per Holmèn 

 

 Janne Aslaksrud

 

1STB

Dag Øivind Henriksen

 

 Halvor Moland

 

1STC

Aud-Hilde Gravermoen

 

 Ingrid Amundsplass

 

1STD

Camilla Gruer

 

Linda Nerby

 

1STE

Julie Eriksen

 

Ingunn Krag-Rønne

 

 

 

 

 

 

1IDA

Richard Larssen

 

Steffen Schei

 

1MUA

Marit Amundsen

 

Erik Anti

 

1SSA

Tove Engesvik

 

Susanne Føyn

 

1SSB

Lars Petter Sameien  

 

Kari Lobben

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2STA

Britt Watne

 

Anne Nyquist

 

2STB

Vibeke Hansen Moe

 

Audun Bakkerud 

 

2STC

Jan Karlengen

 

 

 

2STD

Trude Granum

 

 Ingunn Nordbø

 

2STE

Dag Frognes

 

 Tor Berteig

 

 

 

 

 

 

2IDA

Jan Gundro Thorstensen

 

 Kari Leite

 

2MUA

Ingvild Hasund

 

Kjetil Heggelund

 

 

2SSA

Else Mari Kleiven

 

 

 

2RLA

Heidi Bukten

 

 

 

 

 

 

 

 

3STA

Hege Bisgaard

 

 

 

3STB

Fredrik Felberg

 

 

 

3STC

Ola T. Bjørntvedt

 

 

 

3STD

Randi Heieren

 

 

 

3STE

Mette Jordbru

 

 

 

 

 

 

 

 

3IDA

Liv Klekken

 

Ole Tom Kjernaas

 

3MUA

Trond Lien

 

Kenneth Bekkemoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 2. mars 2020.