Ringerike videregående skole

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Adresse 

Postboks 14
3502 Hønefoss

Besøksadresse 

Ekspedisjon/kontor: Eiklivn. 8 (modulbygning nord for Hønefoss vgs)

Telefon 

32 11 34 00

E-post 

rivs-...@bfk.no

Organisasjonsnr. 

974606208


Publisert 15. august 2012, oppdatert 2. november 2018.