Ringerike videregående skole

Adresse 

Postboks 14
3502 Hønefoss

Besøksadresse 

Ekspedisjon/kontor fra høsten 2018: Eiklivn. 8 (modulbygning nord for Hønefoss vgs)

Etter uke 10 i 2019 er deler av skolen flyttet til Eikli barneskole, Osloveien 2, 3511 Hønefoss.

Musikklinjen fortsetter å være i Paviljongen i sentrum (ved den gamle skolebygningen) med adresse Stangsgate 9. 

Telefon 

32 11 34 00

E-post 

rivs-...@bfk.no

Organisasjonsnr. 

974606208


Publisert 15. august 2012, oppdatert 22. februar 2019.