Ringerike videregående skole

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Adresse 

Postboks 14
3502 Hønefoss

Besøksadresse 

Stangsgate 9

3510 Hønefoss

Telefon 

32 10 99 10

E-post 

rivs-...@bfk.no

Organisasjonsnr. 

974606208


Publisert 15. august 2012, oppdatert 11. august 2017.