Fri skoleskyss - Skolekort 2017/2018

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

 

 

FRI SKOLESKYSS – SKOLEKORT 2017/2018 -

Buskerud fylkeskommune og Oppland fylkeskommune                                                                               

 

Elever med adresse i Oppland/Jevnaker, Noresund og Krødsherad kan få busskort for fri skoleskyss. Busskortet gjelder kun ved skoledagens start/slutt.

 

Elever fra Noresund og Krødsherad skal søke på fastsatt søknadsskjema som også kan fås på skolens kontor.  

Hele personnummeret (11 siffer) og klassebetegnelse må fylles ut og skjemaet (alle tre eksemplarene) leveres av eleven selv på skolens kontor snarestElevene vil av kontoret få tilbake en stemplet kopi som skal brukes som midlertidig reisebevis inntil ordinært reisebevis er utstedt.

For andre opplysninger om skoleskyss se: http://www.bfk.no  under samferdsel – skoleskyss.

Mer informasjon om skolekort og Brakar ungdomskort, se prisregler Brakar

Elever fra Oppland/Jevnaker må selv søke om skoleskyss hvert år. Dette skal skje elektronisk og snarest på www.opplandstrafikk.no under Min Skyss.

 

Elevene vil få beskjed på It's learning når busskortet har kommet til skolen.

 


Publisert 9. august 2013, oppdatert 31. juli 2017.