Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen.

Elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen. De vil bli fakturert for manglende innleverte eller ødelagte bøker.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.