IKT-avdelingen

IKT-tjenesten hjelper deg med din bærbare PC, og kan svare på datarelaterte spørsmål.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Trenger du brukernavn og passord, eller har problemer med den bærbare PCen din, så ta kontakt med systemansvarlig Kai Sindre Gunderhuset, datamedarbeider David Engeskaug  eller IKT-lærling Kasper Dariusz Leszczynski. De har kontor ved siden av bibliotekaren på biblioteket. 

Tlf. kontor: 32 10 99 27 

Mobil systemansvarlig Kai Sindre Gunderhuset: 941 74 820

Mobil datamedarbeider David Engeskaug: 482 85 341


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 6. august 2018.