IKT-avdelingen

IKT-tjenesten hjelper deg med din bærbare PC, og kan svare på datarelaterte spørsmål. I perioden skolen er stengt pga korona kan du gjøre avtaler med IKT-personell digitalt.

  • Av Inger Helen Wien

Trenger du brukernavn og passord, eller har problemer med den bærbare PCen din, så ta kontakt med systemansvarlig Kai Sindre Gunderhuset, datamedarbeider David Engeskaug  eller IKT-lærling Kasper Dariusz Leszczynski. De har kontor ved siden av bibliotekaren på biblioteket. 

Tlf. kontor: 32 11 34 19

Internnummer til:

Systemansvarlig Kai Sindre Gunderhuset: 32 11 34 20

Datamedarbeider David Engeskaug: 32 11 34 21

Lærling Kasper Dariusz Leszczynski: 32 11 34 22


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 18. mars 2020.