IKT-avdelingen

IKT-tjenesten hjelper deg med din bærbare PC, og kan svare på datarelaterte spørsmål.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Trenger du brukernavn og passord eller har problemer med den bærbare PCen din, så ta kontakt med systemansvarlig Roger Grefsrud Halvorsen, IKT-medarbeider David Engeskaug  eller IKT-lærling Ronni Larsen Noreng. De har kontor ved siden av bibliotekaren på biblioteket. 

Tlf. kontor: 32 10 99 27 

Mobil systemansvarlig Roger: 977 31 718

Mobil IKT-medarbeider David: 482 85 341


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 30. mai 2017.