Skolehelsetjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
 • Av Inger Helen Wien

Helsesøstrene heter Mari Randen Haugerud og Ingunn Teigen Gullestad, og kan treffes på helsesøsters kontor i 1. etasje ved biblioteket.

 Kontortid på skolen :

Mari Randen Haugerud kan treffes hver tirsdag kl 08:30 - 15:30 og hver torsdag kl 08:30 - 14:00.

Tlf.nr. 409 24 476

Ingunn Teigen Gullestad kan treffes hver onsdag kl 08:30 - 15:30 og hver torsdag kl 08:30 - 14:00 på Idrettslinja/A1

Tlf.nr. 900 71 120

Telefon kontor: 32 10 99 42. Helsesøstrene kan også kontaktes via It`s learning.

 Du behøver ikke å bestille time, kom bare innom. Hvis du ønsker timeavtale, kan du få det. 

 Hva kan helsesøster bidra med?

Hos helsesøster kan du ta opp det du ønsker av små eller store ting. Du kan få veiledning/råd i forhold til bl.a:

-        Spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse

-        Problemer med familie, venner, skole

-        Rus

-        Kjærlighet/seksualitet

-        Prevensjon

-        Kjønnsykdommer

-        Graviditet/abort

-        Stress/søvnproblemer

-        Tristhet/sorg

-        Henvise og formidle kontakt videre i helsetjenestene

NB! Helsesøster kan skrive ut resept på p-piller til jenter mellom 16-19 år. Alle kan få gratis kondomer.

HELSESØSTER HAR TAUSHETSPLIKT!


HELSESTASJON FOR UNGDOM

 • Et sted hvor du kan snakke fritt - vi har taushetsplikt
 • Vi gir råd om hvordan du tar vare på helsen din
 • Prevensjonsveiledning
 • Legeundersøkelse
 • Vi formidler hjelp
 • Helsestasjon for ungdom er gratis

Storgata 13. Åpningtider:

Mandag: kl 14:00 - 17:30

Torsdag: kl 14:00 - 17:30

Telefon: 32 11 75 75

Her finnes helsesøster, jordmor og lege.


ELEVTJENESTEN VED RINGERIKE VGS

Elevtjenesten består av:

 • Line Kristiansen, spes.ped koordinator
 • Eli Kihle Hanssen, ass.rektor
 • Mari Haugerud, helsesøster
 • Janne Egeberg Andersen, rådgiver
 • Katrine Sande, rådgiver
 • Morten Hansen, rådgiver


Kontaktlærer, faglærer, foresatt og elev kan ta kontakt med hvem som helst i elevtjenesten for å få støtte og hjelp når det gjelder tilrettelegging i skolehverdagen. 

Det kan for eksempel være noe du vil snakke om/trenger hjelp med i forhold til skolemiljø, fag, planer for framtiden, private problemer, sykdom. Det spiller ikke så stor rolle hvem av oss i elevtjenesten du kontakter. Vi tar hvis nødvendig opp saken din i elevtjenestemøtet og avgjør der hvem av oss som kan gi deg best hjelp. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. september 2017.