Skolehelsetjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
 • Av Inger Helen Wien

 Helsesøster Anita Holtan kan treffes på helsesøsters kontor i 1. etasje i Modul Nord - M-158, på helsestasjon for ungdom eller et annet sted etter avtale. Alle elever på skolen kan blant annet bruke melding på its for å avtale møtetid med henne.

Telefon kontor: 32 11 34 25. Helsesøster kan også kontaktes på tlf. 974 20 343.

 Du behøver ikke å bestille time, kom bare innom. Hvis du ønsker timeavtale, kan du få det. Send gjerne en SMS til henne, så tar hun kontakt med deg.

 Hva kan helsesøster bidra med?

Hos helsesøster kan du ta opp det du ønsker av små eller store ting. Du kan få veiledning/råd i forhold til bl.a:

-        Spørsmål om fysisk, psykisk og seksuell helse

-        Problemer med familie, venner, skole

-        Rus

-        Kjærlighet/seksualitet

-        Prevensjon

-        Kjønnsykdommer

-        Graviditet/abort

-        Stress/søvnproblemer

-        Tristhet/sorg

-        Henvise og formidle kontakt videre i helsetjenestene

NB! Helsesøster kan skrive ut resept på p-piller til jenter mellom 16-19 år. Alle kan få gratis kondomer.

HELSESØSTER HAR TAUSHETSPLIKT!

 

HELSESTASJON FOR UNGDOM

 • Et sted hvor du kan snakke fritt - vi har taushetsplikt
 • Vi gir råd om hvordan du tar vare på helsen din
 • Prevensjonsveiledning
 • Legeundersøkelse
 • Vi formidler hjelp
 • Helsestasjon for ungdom er gratis

Storgata 13. Åpningtider:

Mandag: kl 14:00 - 17:30

Torsdag: kl 14:00 - 17:30

Telefon: 32 11 75 75

Her finnes helsesøster, jordmor og lege.

Nytt tilbud ved helsestasjonen for ungdom: Hver torsdag kan elever bestille time hos fysioterapeut!


ELEVTJENESTEN VED RINGERIKE VGS

Elevtjenesten består av:

 • Line Kristiansen, spes.ped koordinator
 • Kari Kjekshus, undervisningsinspektør
 • Anita Holtan, helsesøster
 • Janne Egeberg Andersen, rådgiver
 • Katrine Sande, rådgiver
 • Morten Hansen, rådgiver


Kontaktlærer, faglærer, foresatt og elev kan ta kontakt med hvem som helst i elevtjenesten for å få støtte og hjelp når det gjelder tilrettelegging i skolehverdagen. 

Det kan for eksempel være noe du vil snakke om/trenger hjelp med i forhold til skolemiljø, fag, planer for framtiden, private problemer, sykdom. Det spiller ikke så stor rolle hvem av oss i elevtjenesten du kontakter. Vi tar hvis nødvendig opp saken din i elevtjenestemøtet og avgjør der hvem av oss som kan gi deg best hjelp. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 9. november 2018.