Rådgivertjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring er utdanning.no.

Janne Egeberg Andersen har hovedansvar for karriereveiledning og elever som tar et skoleår i utlandet.  
Katrine Nyhus Sande har hovedansvar for sosialpedagogiske tjenester. 
Morten Hansen jobber mest med karriereveiledning. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker: 
  • Karriereveiledning (hjelp til valg av framtidig utdanning og yrke.)
  • Veiledning i forbindelse med valg av fag.
  • Informasjon i forbindelse med valg av videre utdanning.
  • Veiledning når du har personlige og / eller sosiale vansker

Stikk gjerne innom uten avtale, men lettest er vi å treffe hvis du avtaler tid på forhånd via ”Its learning”. Avtaler hos rådgivere regnes ikke som fravær. Vi har selvsagt taushetsplikt. 


 

  

 

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 31. juli 2017.