Rådgivertjenesten

  • Av Inger Helen Wien

Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring er utdanning.no.

Janne Egeberg Andersen har hovedansvar for karriereveiledning og elever som tar et skoleår i utlandet.  Tlf.nr.: 32 11 34 32
Katrine Nyhus Sande har hovedansvar for sosialpedagogiske tjenester. Tlf.nr.: 32 11 34 96
Hanne Therese Løvoll jobber mest med karriereveiledning. Tlf.nr.: 32 11 35 13

Ta kontakt med oss hvis du ønsker: 
  • Karriereveiledning (hjelp til valg av framtidig utdanning og yrke.)
  • Veiledning i forbindelse med valg av fag.
  • Informasjon i forbindelse med valg av videre utdanning.
  • Veiledning når du har personlige og / eller sosiale vansker


Stikk gjerne innom uten avtale, men lettest er vi å treffe hvis du avtaler tid på forhånd via ”Its learning”. Avtaler hos rådgivere regnes ikke som fravær. Vi har selvsagt taushetsplikt. 

I byggeperioden har Hanne og Katrine kontor i Modul Nord og Janne i Paviljongen.

 

  

 

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 18. februar 2020.