Elevoppfølging/elevtjenesten

  • Av Inger Helen Wien

Tilrettelegging og Spesialpedagogisk veiledningsteam

Line Kristiansen har hovedansvaret for spesialpedagogisk tilrettelegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige (S-230) -  Tlf. 32 11 34 76.

Kari Kjekshus (M-261 - Modul Nord) har hovedansvaret for avdeling Alternativ opplæring (Hverdagslivstrening ) og  øvrig tilrettelegging – 32 11 34 07.

Vi jobber i team for deg på disse områdene:

  • Vi vurderer din behov ut fra din søknad om inntak med hensyn til nødvendige læremidler, ekstratimer/støttetimer og andre tiltak som er nødvendig for å hjelpe deg å nå dine mål
  • Vi organiserer prøver og skal hjelpe oss i å få god oversikt over dine behov for tilrettelegging
  • Vi jobber med individuelle opplæringsplaner spesielt tilpasset deg
  • Vi får tilbakemelding fra kontaktlærer/faglærer om behov for eventuelle tiltak
  • Vi hjelper deg med tilrettelegging ved prøver og eksamen

Vi samarbeider med PP-tjenesten -  pedagogisk psykologisk tjenesten

Vi samarbeider ikke bare med dine klasselærere og kontaktlærer, men også med ulike eksterne samarbeidspartnere. Vi tror at du best kan nå dine mål dersom du bidrar til å ta ansvar for din egen skolegang.

Du kan kontakte oss direkte men aller best er det om du først kontakter din kontaktlærer eller en av skolens rådgivere. Husk også at alle vi som er her for å hjelpe deg til rette har taushetsplikt!


Publisert 13. september 2012, oppdatert 17. september 2018.