Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

  • Av Jan Karlengen

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter:

 

Her kan du finne handlingsplanen for et trygt og godt skolemiljø på Ringerike vgs.:

Handlingsplan Ringerike vgs.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 22. oktober 2019.