Handlingsplan

Ringerike videregående skole har laget en egen handlingsplan for å skape og trygge et godt skolemiljø.

  • Av Jan Karlengen

Ved vår skole har vi nulltoleranse når det gjelder mobbing. Å si fra at en elev har det vondt, er ikke sladring eller angiveri. Det er å ta ansvar, vise omsorg og samtidig være modig.

 

Lærere som «får» slike saker trenger støtte både fra ledelsen og fra kolleger.

Vi må hjelpe hverandre i å oppdage og håndtere mobbing. Det er lite konstruktivt å anklage hverandre for det som ikke er blitt gjort før, eller å overlate til den enkelte lærer å «ordne opp selv».

Rektor Bjørn Volleng

 

Det handler om å bry seg og å ta vare på hverandre.

Du finner hele planen her: Handlingsplan