Elevenes skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen. 

 

Elevenes psykososiale skolemiljø - Tiltaksplan for Ringerike vgs.pdf

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter:


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.