Eksamen

Her finner du informasjon om oppmelding til eksamen. Elever finner informasjon øverst i artikkelen, privatister finner sin informasjon lengre ned i teksten.

  • Av Inger Helen Wien

Hvor finner du informasjon om eksamen?

Elever som har tilgang til It's Learning, vil finne utfyllende informasjon om eksamen i fagrommet 1RIVS Ansatt-/elevportalen,, under tema Eksamen.

Har du spørsmål om eksamen, ta kontakt med faglærer i faget, og eventuelt seksjonsleder.

Ny/Utsatt/Særskilt eksamen

Har du hatt lovlig forfall til eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Legeerklæring for eksamensdagen må leveres til avdeling for eksamen og dokumentasjon så fort som mulig etter eksamen og senest innen 3 dager etter eksamen. 

Har du fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i dette faget. 
Har du fått 1 i standpunktkarakter i et fag som er avsluttet og hvor du ikke kom opp til eksamen, har du rett til særskilt eksamen i dette faget. 

Skjemaet om ny/utsatt/særskilt eksamen skal leveres innen 15. september til resepsjonen eller sendes via vanlig post til Ringerike  videregående skole, Postboks 14, 3502 Hønefoss. 

Elever som har levert søknadsskjemaet innen oppgitt frist, vil i midten av oktober få tilsendt brev med informasjon om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted. Dersom du ikke har mottatt brev med opplysninger om tid og sted for eksamen innen de oppgitte tidene, må du snarest ta kontakt skolen.

Ikke vurdering i standpunkt

Dersom du har fått ikke vurdering (IV) i standpunktvurdering i et fag, må du melde deg opp som privatist i faget, og betale gjeldende gebyr.

 

Informasjon som gjelder privatister

De som kan melde seg opp til privatisteksamen i Buskerud, er personer som er bosatt i Buskerud fylke. Informasjon for privatister finnes på www.bfk.no. Ved spørsmål, ta kontakt med Pål Espen Husøy, på epost, eventuelt på telefon.

OBS:

Fra og med høsten 2013 vil all informasjon til privatister om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted legges ut på PrivatistWeb.

Når tid og sted for eksamen er tilgjengelig på privatistweb, blir privatisten varslet per SMS eller epost i midten av oktober (for høsteksamen) og i midten/slutten av mars (for våreksamen). Det er derfor obligatorisk å fylle ut mobiltelefonnummer og epostadresse under "personalia" når du melder deg opp til eksamen på PrivatistWeb.

Oppmøtested

Oppmøtested vil være oppgitt på PrivatistWeb.

 

Spørsmål om dokumentasjon

Trenger du nytt kompetansebevis eller vitnemål. Ta kontakt med ri...@bfk.no på epost eller på telefon.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. august 2019.