Årets elevråd

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Elevrådsleder Tuva Moholdt og nestleder Kristian Kammerud leder arbeidet i elevrådet i skoleåret 2018-19. De får god hjelp og veiledning av lektor Anelin Strømholm.

En flott gjeng!


Publisert 15. august 2012, oppdatert 26. november 2018.