Årets elevråd

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

I skoleåret 2017-18 består styret i elevrådet av:

Hedda Rød Oaussou , Viktoria Saxegaard , Erlend Ødegård, Haakon Nordli , Hanne Andersen Tronerud, Sara Fjelltveit og Nora Prøsch Meier.

Elevrådsleder er Erlend Ødegård.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 18. september 2017.