Årets elevråd

  • Av Inger Helen Wien

Elevrådet på Ringerike vgs

 Skoleåret 2018-2019 har elevrådet ved Ringerike vgs et elevrådsmøte i måneden hvor representanter fra alle klassene møter. Møtene er åpne for alle på skolen som vil komme. Mellom elevrådsmøtene har elevrådsstyret møter for å planlegge nye møter og gjennomføre det som er vedtatt på elevrådsmøtene.

 Årets elevrådsstyret består nå av elevrådsleder Tuva Moholdt, nestleder Kristian Kammerud, økonomiansvarlig Emma Skogstad, Suheyb Isak, Even Hannestad og Marco Nylund.

De får god hjelp og veiledning av lektor Anelin Strømholm.

En flott gjeng!

Her er et eksempel på engasjementet til elevene:

Dere serverer oss klimakatastrofen på sølvfat!

På fredag samlet 40 000 elever seg i Norges gater for å bidra til klimastreiken #fridaysforfuture. Vi elever har kanskje ikke streikerett, men vi har et voldsomt engasjement, og vi mener at vi har rett på politisk fravær når vi tyr til handling for å vise dette engasjementet. Dette er en handling vi ser på som helt nødvendig for å begrense miljøkatastrofen mens  vi enda har muligheten.

Gang på gang har dere gjentatt at det er nå vi må handle for å redde miljøet. Jorda koker, naturkatastrofer inntreffer hyppigere enn før og været skifter drastisk. Men det hjelper ikke å si  til oss at vi må velge miljøvennlig når dere sender det motsatte budskapet. Dere serverer oss miljøkatastrofen på sølvfat før vi blir gamle nok til selv å kunne ta de riktige valgene for Norge. Derfor prøver vi nå å si ifra på den sterkeste måten vi kan. Vi engasjerer oss. Vi står sammen. Vi handler for å prøve å få dere til å gjøre det samme.

Siden Greta Thunberg klarte å få verden til å lytte alene, håper vi at tusenvis av elever i streik kan få verden til å handle. Derfor stiller vi i elevrådsstyret på Ringerike VGs, ved leder Tuva Moholdt og nestleder Kristian Kammerud, oss bak alle elevene som klimastreiker, for det er på tide at ord blir til handling!Publisert 15. august 2012, oppdatert 3. mai 2019.