Elever og foresatte

  • Av Inger Helen Wien

Kjære elever og foreldre/foresatte!

Ringerike videregående skole har visjonen «Læring i sentrum». Vi legger vekt på å ta vare på hver enkelt elev, slik at elevene ved skolen skal føle trivsel, mestring og læring.

Det er faste ordninger ved skolen for individuell oppfølging av elevene gjennom aktiv bruk av underveisvurdering, fagsamtaler og elevsamtaler med kontaktlærer. Målet er å gi hver enkelt elev konkret veiledning om hvordan de kan jobbe for å utvikle seg faglig. Hvis en elev har personlige eller sosiale vansker, har vi en elevtjeneste som stiller opp.

I løpet av skoleårene er kanskje den uformelle kontakten viktigst – en tilbakemelding i timen, en prat i friminuttet, et spørsmål i gangen, et svar på it`s learning eller kanskje en melding på telefonen. Vær aktiv som elev! Det å være tilstede i timene og følge undervisningsoppleggene er en viktig forutsetning for at du som elev skal lykkes på skolen.

Hver høst inviteres foreldre/foresatte til elever i Vg1 og Vg2 til foreldremøter og konferansetimer. Vi ønsker en god kontakt med hjemmet, og oppfordrer derfor alle til å ta kontakt når som helst hvis det skulle være noe. Foreldre/foresatte er en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø på skolen slik at elevene trives og føler mestring (lærer).

I menyen til venstre finner du det meste av informasjon fra skolen til elever og foresatte. I tillegg vil du finne ytterligere informasjon på hjemmesiden om skolen, og hvordan du kommer i kontakt med de ansatte.

Hva skal du bli?

Kanskje du får litt hjelp ved å lese på nettsiden utdanning.no i tillegg til et besøk hos en av skolens rådgivere. Det er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring. 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. februar 2020.