Bilde av Ann Katrin Fowler Frog

Psykisk helse og rus i kommunen

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Alternativ opplæring
Stilling
Assistent
Telefon
E-post
Ann.Katrin....@bfk.no