Bilde av Eva Gravermoen

SPES PED

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
Barne- og ungdomsarbeider
Telefon
+4732109945
E-post
eva.gra...@bfk.no