Bilde av Rita Bjerknæs Dølerud

KONTOR

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Kontor/øk
Stilling
konsulent
Telefon
E-post
Rita.Bjerkn...@bfk.no