Bilde av Anne Marte Elnæs

Kontaktlærer. Lærer på service og samferdsel og på studiespsialiserende

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Service og samferdsel
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Anne.Mar...@bfk.no