Bilde av Mie Søhagen Berggaard
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Mie.Sohagen...@bfk.no