Bilde av Astrid Bonilla

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Astrid....@bfk.no