Bilde av Lars Rannestad Slang
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Fagopplæringsseksjonen
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Lars.Ranne...@bfk.no