Bilde av Ove Helgheim

faglære TIP og samlingsstyrer

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
BFK Eiendom
Stilling
faglærer
Telefon
E-post
ove.he...@bfk.no